Antifouling, milieu en gezondheid

Antifouling, milieu en gezondheid

Milieu

In de jaren 70 en 80 gebruikte men veel antifoulingverven die gebaseerd waren op TBT of tributyltin. Al snel zag men de schadelijke gevolgen van TBT op het milieu. TBT is een stof die het aangroeien van algen en zeepokken op de scheepsrompen tegengaat.

Deze organotinverbinding wordt tegenwoordig in grote hoeveelheden aangetroffen in de havens en vaarroutes. De kwalijke impact van TBT is vooral zichtbaar bij purperslakken. Daar veroorzaakt TBT hormonale problemen waardoor de wijfjes mannelijke geslachtskenmerken krijgen (imposex) en de voortplanting in het gedrang komt.

Het gebruik van verf met TBT is sinds 1990 verboden op de rompen van schepen kleiner dan 25 meter.

(bron: wikipedia)

Gezondheid en veiligheid

Lees goed het etiket op de verpakking. Deze moet zijn voorzien van de nodige waarschuwingssymbolen.

Niet inademen

Voorkom dat u verf of dampen van de verf binnen krijgt. De verdampen kunnen duizeligheid en hoofdpijn veroorzaken. In sommige gevallen kun je onwel worden.

Voorkom aanraking met de huid en/of ogen

Draag tijdens het schilderen een beschermbril, beschermende kleding en handschoenen.  Als antifouling in aanraking komt met uw huid kan dit irritatie veroorzaken. Mocht er onverhoopt toch verf in uw ogen komen, spoel uw ogen dan uit met water gedurende 15 minuten en raadpleeg uw huisarts.